Wiki

Інтернет : поняття та ознаки

На сайті Інтернет-право UA вже висвітлювались дослідження щодо юридичного осмислення веб-сайту, особливостей Інтернет-відносин, вирішення Інтернет-спорів тощо.

Цього разу спробуємо встановити, чим же є Інтернет як такий – сфера, правове регулювання відносин у якій і є темою досліджень авторів порталу Інтернет-право UA?

Отже, Вашій увазі представляються тези здобувача Науково-дослідницького інституту інтелектуальної власності при НАПрН Фелечко Олени Сергіївни «До питання відносин у мережі Інтернет: поняття та ознаки»
Дякуємо пані Олені за надані матеріали.

А нашим читачам пропонуємо поділитися своїми думками на дану проблематику.

-1 Responses

Comments are closed.