Категорії
Аналітика Трудові відносини

Загальна характеристика форми трудового договору з надомниками

Першою публікацією, присвяченою надомництву, нами було заявлено про подальшу розробку даного питання та викладення нового матеріалу, тому, продовжуючи цикл, пропонуємо разом з’ясувати яким чином регулюється надомництво в Україні, та яка ж форма трудового договору, що укладається з надомниками.

Регулювання трудових відносин здійснюється шляхом поєднання нормативного (централізованого і локального) та індивідуально-договірного регулювання праці, що є однією з особливостей методу регулювання трудових правовідносин. Встановлення умов праці в результаті угод сторін договору підсилює правове значення договору. Одночасно слід відмовитися від тих форм, які тільки утворюють видимість договірних умов, а насправді вирішуються власником одноособово.

Категорії
Аналітика Трудові відносини

Особливості укладення трудового договору з надомниками

Нові тенденції в розвитку виробництва, пов’язані з інноваційною діяльністю і посиленням конкуренції, зумовлюють необхідність підвищення вимог до професіоналізму працівників, їх інтелектуального рівня, зміну традиційних стереотипів мислення. Діяльність кожного підприємства… чи іншої виробничої структури спрямовується на довгостроковий і стабільний розвиток персоналу як головного стратегічного ресурсу будь-якої організації, забезпечення його творчої, інноваційної активності як вирішального чинника високої якості праці [15, с. 2] – всі ці ознаки поєднує в собі надомництво.

На нашу думку, саме інститут надомництва має значущі перспективи розвитку, виходячи з темпів становлення інформаційного суспільства та практично щоденного підвищення якості праці через глобальну мережу Інтернет. «Світова павутина» надає неосяжний простір діяльності високваліфікованим фахівцям будь-якого роду занять, сучасні комунікаційні мережеві системи крок за кроком покращують інтеграцію різноманітних сервісів, що якнайповніше застосовуються у всіх сферах життя.