Особливості укладення трудового договору з надомниками

Нові тенденції в розвитку виробництва, пов’язані з інноваційною діяльністю і посиленням конкуренції, зумовлюють необхідність підвищення вимог до професіоналізму працівників, їх інтелектуального рівня, зміну традиційних стереотипів мислення. Діяльність кожного підприємства… чи іншої виробничої структури спрямовується на довгостроковий і стабільний розвиток персоналу як головного стратегічного ресурсу будь-якої організації, забезпечення його творчої, інноваційної активності як вирішального чинника високої якості праці [15, с. 2] – всі ці ознаки поєднує в собі надомництво.

На нашу думку, саме інститут надомництва має значущі перспективи розвитку, виходячи з темпів становлення інформаційного суспільства та практично щоденного підвищення якості праці через глобальну мережу Інтернет. «Світова павутина» надає неосяжний простір діяльності високваліфікованим фахівцям будь-якого роду занять, сучасні комунікаційні мережеві системи крок за кроком покращують інтеграцію різноманітних сервісів, що якнайповніше застосовуються у всіх сферах життя.

Одними з аспектів розбудови сучасних комунікацій є пошук роботи, працевлаштування, отримання заробітку шляхом «роботи в Інтернет» та ін. Проте трудове законодавство не встигає врегульовувати сучасні види відносин, які формуються, залишаючи їх умовно в категорії звичаїв та неписаних правил, що сприймаються більшістю користувачів як загальновідомі, такі, яких слід дотримуватись. Саме таким чином поширюється надомна праця, однак, на даний момент багато організаційно-правових питань досі залишаються відкритими.

Хоча й існують нормативно-правові акти, які в тій чи іншій мірі вирішують певні питання регулювання трудових правовідносин з надомниками, зокрема: Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 [1], «Положение об условиях труда надомников» утвержденное Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальним вопросам от 29.09.1981 [5], а також дослідження науковців у цій сфері, однак в сучасних умовах необхідно звернути увагу на особливості укладення трудових договорів з такими працівниками, так як законодавство не містить відповідних змін, які могли б його адаптувати до умов сьогодення і не всі проблеми вирішено наукою.

Тому цією статтею ми розпочинаємо публікацію ряду матеріалів, присвячених нашому баченню надомництва, зокрема у формі дистанційної роботи в Інтернет.

[spoiler title=”Список використаних джерел”]

 1. Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12
 2. Закон України Про електронний цифровий підпис: станом на 04.02.2009 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=852-15
 3. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0110-93
 4. Кодекс Законів про працю України: станом на 13.05.2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08
 5.  Положение об условиях труда надомников, утвержденное Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальним вопросам от 29.09.1981. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0275400-81
 6. Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=& pf3511=30947&pf35401=113402
 7. Аксенов И. С. Особенности правового регулирования труда надомников: автореф. дис. на соискание учетной степени кандидата юридических наук: спец. 12.00.05 «трудовое право; право социального обеспечения» / Аксенов Илья Сергеевич ; Москва. Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина. – Москва, 2011. – 24 с.
 8. Васильченко Н. Правова проблема форми трудового договору [Текст] / Н. Васильченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – с. 65-68.
 9. Галиця О. Новації проекту трудового кодексу України з питань укладання трудового договору [Текст] / О. Галиця // Юридичний журнал. – 2011. № 2. – с. 97-100.
 10. Коваленко-Кужольна З. Поняття та зміст трудового договору у проекті трудового кодексу України [Текст] / З. Коваленко-Кужольна // Підприємництво, господарство і право. – 2006. № 4. – с. 39-42.
 11. Лось В. Урегулювання трудових правовідносин: трудовий договір і договір підряду [Текст] / В. Лось // Довідник кадровика. – 2009. – № 1. – с. 6-8.
 12. Мельничук Н. Договір як форма регулювання трудових відносин [Текст] / Н. Мельничук // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 63. – с. 5-8.
 13. Новосельська І. В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору [Текст] / І. В. Новосельська // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 3. – с. 32-35.
 14. Цесарський Ф. Особливості правового регулювання змісту, усов та форми трудового договору в країнах Європейського Союзу [Текст] / Ф. Цесарський // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – с. 144-151.
 15. Червінська Л.П. Інноваційна трудова діяльність: сутність, особливості [Текст] / Л.П. Червінська, М.І. Кальницький // Проблеми науки. – 2010. – № 10. – с. 2-8.

[/spoiler]

© 2011, Михайло Горкуша