Аналітика Трудові відносини

Особливості укладення трудового договору з надомниками

Нові тенденції в розвитку виробництва, пов’язані з інноваційною діяльністю і посиленням конкуренції, зумовлюють необхідність підвищення вимог до професіоналізму працівників, їх інтелектуального рівня, зміну традиційних стереотипів мислення. Діяльність кожного підприємства… чи іншої виробничої структури спрямовується на довгостроковий і стабільний розвиток персоналу як головного стратегічного ресурсу будь-якої організації, забезпечення його творчої, інноваційної активності як вирішального чинника високої якості праці [15, с. 2] – всі ці ознаки поєднує в собі надомництво.

На нашу думку, саме інститут надомництва має значущі перспективи розвитку, виходячи з темпів становлення інформаційного суспільства та практично щоденного підвищення якості праці через глобальну мережу Інтернет. «Світова павутина» надає неосяжний простір діяльності високваліфікованим фахівцям будь-якого роду занять, сучасні комунікаційні мережеві системи крок за кроком покращують інтеграцію різноманітних сервісів, що якнайповніше застосовуються у всіх сферах життя.

Одними з аспектів розбудови сучасних комунікацій є пошук роботи, працевлаштування, отримання заробітку шляхом «роботи в Інтернет» та ін. Проте трудове законодавство не встигає врегульовувати сучасні види відносин, які формуються, залишаючи їх умовно в категорії звичаїв та неписаних правил, що сприймаються більшістю користувачів як загальновідомі, такі, яких слід дотримуватись. Саме таким чином поширюється надомна праця, однак, на даний момент багато організаційно-правових питань досі залишаються відкритими.

Хоча й існують нормативно-правові акти, які в тій чи іншій мірі вирішують певні питання регулювання трудових правовідносин з надомниками, зокрема: Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 [1], «Положение об условиях труда надомников» утвержденное Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальним вопросам от 29.09.1981 [5], а також дослідження науковців у цій сфері, однак в сучасних умовах необхідно звернути увагу на особливості укладення трудових договорів з такими працівниками, так як законодавство не містить відповідних змін, які могли б його адаптувати до умов сьогодення і не всі проблеми вирішено наукою.

Тому цією статтею ми розпочинаємо публікацію ряду матеріалів, присвячених нашому баченню надомництва, зокрема у формі дистанційної роботи в Інтернет.

Список використаних джерел

© 2011, Михайло Горкуша

Comments are closed.