Категорії
Аналітика Трудові відносини

Особливості укладення трудового договору з надомниками

Нові тенденції в розвитку виробництва, пов’язані з інноваційною діяльністю і посиленням конкуренції, зумовлюють необхідність підвищення вимог до професіоналізму працівників, їх інтелектуального рівня, зміну традиційних стереотипів мислення. Діяльність кожного підприємства… чи іншої виробничої структури спрямовується на довгостроковий і стабільний розвиток персоналу як головного стратегічного ресурсу будь-якої організації, забезпечення його творчої, інноваційної активності як вирішального чинника високої якості праці [15, с. 2] – всі ці ознаки поєднує в собі надомництво.

На нашу думку, саме інститут надомництва має значущі перспективи розвитку, виходячи з темпів становлення інформаційного суспільства та практично щоденного підвищення якості праці через глобальну мережу Інтернет. «Світова павутина» надає неосяжний простір діяльності високваліфікованим фахівцям будь-якого роду занять, сучасні комунікаційні мережеві системи крок за кроком покращують інтеграцію різноманітних сервісів, що якнайповніше застосовуються у всіх сферах життя.