Категорії
Wiki Аналітика

Проблеми врегулювання відносин у сфері електронних систем розрахунків

Відповідно до обіцяного анонсу, представляємо матеріал з особливостей розуміння окремих розрахункових систем в мережі Інтернет.

Різноманіття сучасних технологій пропонує нам все більший спектр інструментів для полегшення виконання повсякденних задач, що стають перед кожним в теперішньому світі.

У віртуальній площині стали відбуватись і розрахунки між особами, задля оптимізації співпраці у мережі Інтернет та швидкості отримання плати за надані товари чи послуги, однак, чи врегульовано існуючий стан речей? Чи визначаються законом розрахунки за допомоги альтернативних електронних систем і чи можливо їх врегульовувати відповідно до чинного законодавства України?

Безумовно, ми не можемо констатувати того факту, що чинним законодавством не врегульовано здійснення безготівкових операцій, та, за ситуації на даний момент, процес переходу матеріально-правових відносин у віртуальну, а в нашому випадку – безготівкову площину лише розпочався, і ми маємо врегулювання характеризованого типу відносин, частково прив’язуючись до матеріальної їх складової.