Категорії
Wiki Аналітика

Особливості вирішення Інтернет-спорів в Україні: проблеми національного законодавства

Основою теми даного дослідження, безумовно, є понятійно-категоріальний апарат питання вирішення Інтернет-спорів та його адаптація до національного законодавства, адже саме теоретична складова є фундаментом будь-якої проблеми, а її конкретне визначення надає можливість виокремити вірний шлях її вирішення.

За даної ситуації нового, більш сучасного підходу починають потребувати тлумачення усталених для цивільного процесу понять: юрисдикція, підвідомчість, підсудність, компетенція. При чому, сутність необхідних змін полягає не в кардинальній заміні змісту зазначених категорій, а в необхідності усталеного асоціювання нових термінів з вже існуючими та визначеними, тим самим розширюючи межі їх розуміння в цілому.

Так, необхідно звернути увагу на те, що юрисдикція традиційно в науці виокремлюється як діяльність компетентних органів у встановленому порядку розглядати правові питання и виносити по ним юридично обов’язкові рішення [1]. Взагалі, поняття юрисдикції може розглядатись в декількох значеннях – перше щодо питань міжнародного права, друге – щодо права національного, окремі ж науковці розглядають поняття юрисдикції також й в контексті застосування його до діяльності Міжнародного суду ООН [2], окремі дослідники за оcнову виділяють три визначення поняття «юрисдикція», та в такому випадку доволі важко розрізнити значення «юрисдикції» в різних значеннях [3].

В нашому випадку процес щодо визначення юрисдикції вирішення того ж доменного спору вже зупиняється на етапі її віднесення його до національної чи міжнародної площині, а вже тільки при вирішенні цього питання, можна звертатись до проблеми підвідомчості цього спору національним судам чи органам, та про це згодом.