Позначка: підвідомчість

  • Особливості вирішення Інтернет-спорів в Україні: проблеми національного законодавства

    Особливості вирішення Інтернет-спорів в Україні: проблеми національного законодавства

    Основою теми даного дослідження, безумовно, є понятійно-категоріальний апарат питання вирішення Інтернет-спорів та його адаптація до національного законодавства, адже саме теоретична складова є фундаментом будь-якої проблеми, а її конкретне визначення надає можливість виокремити вірний шлях її вирішення. За даної ситуації нового, більш сучасного підходу починають потребувати тлумачення усталених для цивільного процесу понять: юрисдикція, підвідомчість, підсудність, компетенція.…