Оподаткування інтернет-бізнесу в Україні

В роки стрімкого розвитку інформаційних технологій в мережі Інтернет з’являється велика кількість електронних магазинів з яких можна напряму вибрати та замовити потрібний товар чи послугу. Одночасно з розвитком такого бізнесу постає питання системи його оподаткування.

Дослідження цієї теми є достатньо актуальною тому, що такий вид купівлі-продажу товару та послуг є достатньо специфічним в сфері підприємницької діяльності України.

Метою статті є з’ясування поняття «інтернет-бізнес», «інтернет-магазин» та визначити систему оподаткування інтернет-магазинів.

Дослідженням цієї теми в рамках вивчення оподаткування діяльності юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців займалися такі вчені, як: Д.Гутгарц, О.Абліцов, А.Москаленко та інші.

Інтернет-бізнес – це сукупність всіх видів комерційної діяльності та ділової активності в рамках електронної мережі Інтернет зі своєю специфікою і можливостями з метою задоволення потреб користувачів Мережі і отримання різноманітних благ натомість.

Найпоширенішою формою інтернет-бізнесу є інтернет-магазин  — місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там же, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину). Інтернет-магазин перш за все передбачає грошові розрахунки на відміну від сайтів які надають послуги безкоштовно. У 1990 році Тім Бернерс-Лі створив перший веб-сервер і браузер. Він був відкритий для комерційного використання в 1991 році [1].

Як і для будь-якого бізнесу, для початку торгівлі через інтернет необхідно зареєструватися суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою, або створити юридичну особу та стати на облік в органах державної фіскальної служби [2].

Оподаткування інтернет-магазину будується на нормах, закріплених Податковим кодексом України. Податковий кодекс України передбачає два податки, якими може оподатковуватися дохід суб’єкта підприємництва: податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізичних осіб. Першим з них обкладається прибуток юридичної особи, другим – фізичних осіб взагалі та фізичних осіб-підприємців [3].

Якщо інтернет- магазин організований на базі юридичної особи, то слід розглянути особливості обліку, сплати та звітності з податку на прибуток підприємств.

Ставка податку на прибуток підприємств встановлена Податковим кодексом України на рівні 16 %. Варто звернути увагу на особливості оподаткування, зазначені в п.154.6 ПКУ, згідно з якими на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб [4].

Оподаткування фізичних осіб-підприємців, які займаються своєю підприємницькою діяльністю через інтернет-магазин, здійснюється згідно зі статтею 177 ПКУ [4].

Податковим періодом у цьому випадку є календарний рік, а ставка податку становить 15% і 17% для частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Розмір середньомісячного річного доходу, що підлягає оподаткуванню, розраховується як сума місячних доходів , поділена на кількість календарних місяців , протягом яких такі доходи були отримані у звітному році.

При цьому об’єктом оподаткування є чистий дохід , а саме різниця між доходом ( виручка у грошовій і не грошовій формі ) і документально підтвердженими витратами , пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Позитивним моментом вибору загальної системи оподаткування фізичною особою-підприємцем є те , що податкову декларацію він подає всього лише один раз на рік – не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.

До неприємних моментів варто віднести те, що податок вноситься за авансовим принципом, виходячи з суми податку, сплаченої за минулий рік. Оплата податку здійснюється щоквартально по 25% від суми податку (до 15 березня, до 15 травня , до 15 серпня і до 15 листопада) .

У разі , якщо реальний дохід за попередній квартал менше « розрахункового » доходу більш ніж на 20 % , сума податку , що підлягає сплаті в наступному кварталі може бути пропорційно зменшена після письмового повідомлення контролюючого органу [3].

Отже, можна зробити висновок, що система оподаткування інтернет-бізнесу така ж сама як і звичайного бізнесу в Україні. Фіскальна служба застосовує ті ж самі засоби контрольно-перевірочної роботи до Інтернет торгівлі, що і вона застосовує до інших торгівельних компаній. Відтак можна дійти висновку, що вони будуть застосовувати при вирішенні спорів судову практику [5].

[spoiler title=”Список використаних джерел”]

  1. Інтернет-магазин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org
  2. О.Абліцов. Відкриття інтернет-магазину. Деякі юридичні аспекти та особливості ведення бізнесу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://byhgalter.com/vidkrittya-internet-magazinu-deyaki-yuridichni-aspekti-ta-osoblivosti-vedennya-biznesu/
  3. Д.Гутгарц. Оподаткування інтернет -магазину. Частина перша : Загальна система. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.prostobiz.ua/biznes/derzhregulyuvannya/statti/opodatkuvannya_internet_magazinu_chastina_persha_zagalna_sistema
  4. Податковий кодекс України від 02.12.2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
  5. Оподаткування торгівлі через інтернет-системи оподаткування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://optimum24.com.ua/ua/stati/105-opodatkuvannya-torgivli-cherez-internet-sistemi-opodatkuvannya

[/spoiler]

Парфінська Т. М.


Posted

in

,

by