Чому електронна пошта в Україні є належним доказом в суді?

Електронна пошта в Україні давно стала засобом спілкування та передачі інформації як на побутовому, так і на професійному рівнях. А тому в разі виникнення спору, постає питання про можливість використання інформації, яка міститься в електронних листах, як доказ в суді.

“Суди в Україні з недавнього часу використовують електронну пошту як доказ в усіх видах судочинства”

Комп’ютерізація сучасних відносин часто призводить до необхідности використання електронної пошти в Україні в якості доказів в судах. Та чи можна взагалі електронне листування використовувати як доказ? Сьогодні поговоримо саме на цю тему.

Електронна пошта в Україні з її зручністю, ефектом знеособленості, швидкістю давно стала засобом спілкування та передачі інформації як на побутовому, так і на професійному рівнях, особливо в бізнес сфері.  А тому в разі виникнення спору чи конфлікту інтересів між сторонами договору, постає питання про можливість доказати власну правоту через використання інформації, яка міститься в електронних листах, як доказ в суді.

Українські суди найчастіше розглядають листування як підставу вважати договір укладеним або не укладеним, договірні або позадоговірні зобов’язання – виконаними або не виконаними. Листування, яке містить ті або інші факти, мають значення для об’єктивного, повного і всебічного вирішення судового спору. В якості чого розглядають e-mаil українські суди?

mail

1) Як доказ укладення договору

Цивільний кодекс України в статті 207 зазначає, що угода вважається укладеною у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку з моменту її підписання стороною (сторонами).

Закон України “Про електронні документи і електронний документообіг” в статтях 5 і 6 вказує, що:

  • електронний документ – це документ, який містить електронні дані та обов’язкові реквізити. Обов’язковим реквізитом є також і електронний підпис (ст. 5, 6 ЗУ).
  • електронний документ вважається отриманим адресатом з моменту отримання автором електронного повідомлення про те, що такий адресат його отримав., якщо нема домовленості про інший момент (ст. 11 ЗУ).
  • у разі неотримання автором підтверджуючого факт прийняття листа повідомлення вважається, що електронний документ не отриманий.

Тому, враховуючи вищенаведене, якщо Вами використовувався відповідний (тобто, що належить уповноваженому підписантові договору) електронний цифровий підпис, відправлений файл Вашому контрагентові і отримано повідомлення про прочитання супровідного листа – Ви виконали всі умови, і контрагент не зможе сказати, що такий договір він не отримав (радимо також разом з договором направляти і сертифікат відкритого ключа підпису).

Це стосується як договорів, так і документів.

2) Як доказ фактів

“Адрес e-mail, як правило, персоніфікується за допомогою електронного цифрового підпису та комп’ютерно-технічної експертизи”

Судами України застосовуються різні підходи до оцінки роздруківок електронних листів в якості доказів. Деякі суди задовольняються тим, що сторона спору надає листування зі своїм опонентом, причому в такому об’ємі, щоб із суті листів було чітко зрозуміло, що листування йшло саме між сторонами суперечки, і розглядають такі роздруківки як докази в сукупності з іншими доказами.

Наприклад: підрядник повідомив замовника електронним листом про те, що він не має можливості приступити до виконання робіт на об’єкті замовника у зв’язку з тим, що охорона об’єкту не пустила його працівників на об’єкт.

Лист був оформлений у вигляді супровідного листа з текстом “Вих. №ХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ, а у додатку прикріплений офіційний лист на бланку, з вихідним номером, підписом і друком. Замовник отримав цей електронний лист підрядника, про що підрядникові прийшло повідомлення.

Замовник намагається стягнути з підрядника неустойку за прострочення початку виконання робіт.

Замовник роздруковує вихідний лист з повідомленням про неможливість своєчасно почати роботу, роздруковує додаток і пред’являє до суду. Замовник в суді заявляє, що з наданих підрядником електронних листів не встановлено, які саме листи йому спрямовувалися.

На це суд вказує, що замовник не спростував аргументів підрядника, що підрядник направив на електронну пошту (України) замовника повідомлення про неможливість приступити до робіт, а не інші документи, при цьому, вказує суд, підрядник надав докази, що висилав на адресу замовника саме таке повідомлення, а не інші документи.

Замовник може взагалі заперечувати приналежність йому електронної пошти, на яку було відправлено повідомлення. У такому разі підрядник аргументує попереднім або подальшим листуванням, яке підтверджує приналежність замовникові цієї пошти, наприклад, повідомлення замовника про перерахування грошей і доказами надходження грошей в терміни, вказані в листі, тощо.

“Комп’ютерно-технічна експертиза, призначена судом, – є найбільш дієвим способом персоніфікувати електронний лист”

Деякі суди не задовольняються простими роздруківками і поясненнями представників сторін або свідків, які читали листи.

У таких випадках є ще один спосіб довести наявність і зміст переписки: проведення комп’ютерно-технічної експертизи на предмет дослідження електронної пошти.

Проведення такої експертизи регламентується законом України “Про судову експертизу”, Інструкцією про призначення і проведення судових експертиз і експертних досліджень з урахуванням Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і призначення судових експертиз і експертних досліджень (інструкція і рекомендації затверджені наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98, рег.№ МЮ 705/3145 від 03.11.98).

Комп’ютерно-технічна експертиза відноситься до підвидів інженерно-технічної експертизи. Для проведення такої експертизи потрібний носій – жорсткий магнітний диск (вінчестер). Експертне дослідження допоможе виявити інформацію, що міститься на вінчестері, і відновити таку інформацію.

Як зрозуміло, для надання експертові електронного носія необхідно мати уявлення про його місцезнаходження, яке допоможе встановити власник сервера, а також мати можливість надати його експертові, з дозволу суду.

Наприклад: замовник повідомив підрядника про те, що він в односторонньому порядку відмовляється від договору підряду. Підрядник зупинив роботу і запропонував замовникові підписати угоду про зменшення об’єму робіт і актів на виконаний об’єм. Але замовник відмовився підписувати отримані документи, а після – замовник через суд намагається стягнути збиток, нібито заподіяний йому підрядником у зв’язку з невиконанням договору.

Що робити підрядникові, який отримав таке повідомлення про відмову від подальших робіт від замовника електронною поштою?

Він роздруковує лист і показує суду. Замовник відмовляється і говорить, що не направляв, хоча адресу электронки визнає як свою. Говорить, що так, переписувалися, але саме такого листа не було. Саме в даному випадку виручить комп’ютерно-технічна експертиза на предмет дослідження електронної пошти (України) (якщо сервер у підрядника свій – то взагалі проблем немає).

Є ще варіант “IT orderliness”, тобто переконати суд в доказовій силі листування, наприклад, при підготовці до звернення до суду нічого непідозрюючого майбутнього опонента змусити в письмовому документі або публічно визнати і приналежність адреси, і текст листування, але це тонка справа, тому потрібно застосовуувати такий метод вміло та обережно.

За матеріалами сайту «Правова Консультація».


Опубліковано

у

,

від